IRRADIANCE SOLAR VIETNAM CO., LTD.
Theo dõi chúng tôi tại :

THANH NỐI RAIL

Code :

15,500 VND. 18,000 VND.

THANH NỐI RAIL  
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Dùng với thanh rail tiêu chuẩn 2.1M
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Trọng lượng 0.004 kg / cái

Bộ IRRS  : Thanh nối Rail
- Thanh nối rail  1 cái
- Bulong Inox  M6x12   2 cái
- Con trượt  nhôm   2 cái

Liên hệ chúng tôi qua Zalo ( liên hệ Zalo )
Pease Call

THANH NỐI RAIL  
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Dùng với thanh rail tiêu chuẩn 2.1M
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Trọng lượng 0.004 kg / cái

Bộ IRRS  : Thanh nối Rail
- Thanh nối rail  1 cái
- Bulong Inox  M6x12   2 cái
- Con trượt  nhôm   2 cái

THANH NỐI RAIL  
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Dùng với thanh rail tiêu chuẩn 2.1M
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Trọng lượng 0.004 kg / cái

Bộ IRRS  : Thanh nối Rail
- Thanh nối rail  1 cái
- Bulong Inox  M6x12   2 cái
- Con trượt  nhôm   2 cái

Related Products

Price : 17,500 VND.
Sale : 15,500 VND.
Price : 18,000 VND.
Sale : 15,500 VND.
Price : 27,000 VND.
Sale : 22,000 VND.
Price : 8,400 VND.
Sale : 7,600 VND.
Price : 12,000 VND.
Sale : 10,000 VND.
Price : 8,300 VND.
Sale : 7,500 VND.
Price : 13,000 VND.
Sale : 11,000 VND.
Price : 23,700 VND.
Sale : 26,600 VND.