IRRADIANCE SOLAR VIETNAM CO., LTD.
Theo dõi chúng tôi tại :

Kẹp biên (M6x12)

Code :

7,500 VND. 8,300 VND.

Kẹp biên
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Cao 40mm
- Nghiêng con trượt để cài đặt
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Trọng lượng 0.04 kg / cái

Bộ IRRS  : Kẹp biên
- Kẹp biên   1 cái
- Bulong Inox M6x12   1 cái
- Con trượt nhôm   1 cái

 

Liên hệ chúng tôi qua Zalo ( liên hệ Zalo )

Kẹp biên
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Cao 40mm
- Nghiêng con trượt để cài đặt
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Trọng lượng 0.04 kg / cái

Bộ IRRS  : Kẹp biên
- Kẹp biên   1 cái
- Bulong Inox M6x12   1 cái
- Con trượt nhôm   1 cái

Kẹp biên
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Cao 40mm
- Nghiêng con trượt để cài đặt
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Trọng lượng 0.04 kg / cái

Bộ IRRS  : Kẹp biên
- Kẹp biên   1 cái
- Bulong Inox M6x12   1 cái
- Con trượt nhôm   1 cái

Related Products

Price : 13,000 VND.
Sale : 11,000 VND.
Price : 17,500 VND.
Sale : 15,500 VND.
Price : 8,400 VND.
Sale : 7,600 VND.
Price : 8,300 VND.
Sale : 7,500 VND.
Price : 12,000 VND.
Sale : 10,000 VND.
Price : 18,000 VND.
Sale : 15,500 VND.
Price : 23,700 VND.
Sale : 26,600 VND.
Price : 27,000 VND.
Sale : 22,000 VND.