IRRADIANCE SOLAR VIETNAM CO., LTD.
Theo dõi chúng tôi tại :

Chân L

Code :

26,600 VND. 23,700 VND.

Chân L
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Đệm cao su chất lượng cao
- Nghiêng con trượt để cài đặt
- Trọng lượng 0.1 kg / cái
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Dùng với mái tôn

Bộ IRRS  : Chân L
- Chân L  1 cái
- Con trượt nhôm  1 cái
- Bulong Inox M6x12   1 cái
- Vít 14-14x2- 1/2 (75mm)  1 cái
- Đệm cao su  1 cái

Liên hệ chúng tôi qua Zalo ( liên hệ Zalo )

Chân L
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Đệm cao su chất lượng cao
- Nghiêng con trượt để cài đặt
- Trọng lượng 0.1 kg / cái
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Dùng với mái tôn

Bộ IRRS  : Chân L
- Chân L  1 cái
- Con trượt nhôm  1 cái
- Bulong Inox M6x12   1 cái
- Vít 14-14x2- 1/2 (75mm)  1 cái
- Đệm cao su  1 cái

Chân L
- Vật liệu: Nhôm 6005
- Đệm cao su chất lượng cao
- Nghiêng con trượt để cài đặt
- Trọng lượng 0.1 kg / cái
- Bảo hành sản phẩm 12 năm
- Dùng với mái tôn

Bộ IRRS  : Chân L
- Chân L  1 cái
- Con trượt nhôm  1 cái
- Bulong Inox M6x12   1 cái
- Vít 14-14x2- 1/2 (75mm)  1 cái
- Đệm cao su  1 cái

Related Products

Price : 13,000 VND.
Sale : 11,000 VND.
Price : 12,000 VND.
Sale : 10,000 VND.
Price : 27,000 VND.
Sale : 22,000 VND.
Price : 23,700 VND.
Sale : 26,600 VND.
Price : 8,300 VND.
Sale : 7,500 VND.
Price : 17,500 VND.
Sale : 15,500 VND.
Price : 18,000 VND.
Sale : 15,500 VND.
Price : 8,400 VND.
Sale : 7,600 VND.